Roboty ziemne

Duże doświadczenie oraz szeroki potencjał pozwala na realizację każdego rodzaju robót ziemnych:

  • wykopy budowlane z wywozem gruntu i jego utylizacją,
  • wymiany gruntu,
  • makroniwelacje terenu,
  • korytowanie,
  • nasypy drogowe,
  • rekultywacje,
  • plantowanie gruntu,
  • tereny zielone, prace specjalistyczne przy robotach branżowych
  • oraz wiele innych.

Doświadczenie techniczne wykorzystywane przy wykonywaniu zleceń pozwala nam na dużą elastyczność w doborze środków, profesjonalne wykonawstwo i terminowe wywiązywanie się ze zleconych nam prac.

Dysponujemy szeroką gamę nowoczesnego i zróżnicowanego sprzętu budowlanego.

© 2015 nazWWWa.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.