Roboty rozbiórkowe

Wykonując zlecenia naszych kontrahentów prowadzimy  wszelkiego rodzaju  roboty rozbiórkowe w zakresie wyburzeń wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki na obiektach wszelkiego rodzaju:

  • usługowych,
  • handlowych,
  • przemysłowych,
  • drogowych,
  • budynkach mieszalnych,
  • placach,
  • drogach,
  • torach kolejowych i innych.

Wykonujemy  rozbiórki obiektów wykonanych z materiałów zawierających azbest, łącznie z ich składowaniem, transportem i utylizacją. Do materiałów poddanych utylizacji zapewniamy karty odpadów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 roku (deklaracja do art.36 ust. 14 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach –Dz. U.2001.152.1736).

© 2015 nazWWWa.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.